Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Projekt „MAZ! Mazowiecka Aktywizacja Zawodowa”

04.09.2017

Projekt w okresie 01.10.2016 do 31.03.2018 r. ma na celu działania przyczyniające się do wzrostu kompetencji, doświadczeń zawodowych oraz możliwości zatrudnienia 100 osób pochodzących z terenów wiejskich województwa mazowieckiego. Działania projektowe są skierowane do osób w wieku...
czytaj dalej...

Bezpłatne szkolenie

30.08.2017

BEZPŁATNY KURS SPAWANIA MAG135
czytaj dalej...

Informacja dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

24.08.2017

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PACYNIE zawiadamia, że mieszkańcy gminy Pacyna, u których zniszczone lub uszkodzone zostały budynki mieszkalne w dniu 10 sierpnia 2017 r. mogą składać wnioski o przyznanie zasiłku celowego. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego...
czytaj dalej...

FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

26.07.2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa...

czytaj dalej...

Pamiętaj, aby złożyć wniosek o "Rodzina 500+"

26.07.2017

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Prawo do...

czytaj dalej...

ustawa "Za życiem"

05.01.2017

Informator – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. złOd 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego...
czytaj dalej...

Program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

10.03.2016

Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). Jednostką odpowiedzialną za realizację programu ,,Rodzina 500 plus” dla mieszkańców gminy Pacyna będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...

czytaj dalej...
Licznik odwiedzin: 29775